ULD "SRNDAĆ 1920" Visoko | Kralja Tvrtka 49, 71300 Visoko | info@srndac1920.ba

ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko

Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, a i pored relativno male lovne površine i guste naseljenosti, Visočani su se od davnina bavili lovom kao razonodom i sportom. Pisani tragovi kazuju da je Lovačko društvo formirano 1920.-te godine, kad je okupljalo 55 članova iz Kaknja, Vareša, Ilijaša, Breze i Visokog, sa sjedištem u Visokom.

Prvi predsjednik društva bio je Salih ef. Ahić, a funkciju sekretara obavljao je Pavle Andrašić.

U arhivu Društva sačuvan je original dokumenta “Osnovna pravila Lovačkog društva u Visokom” iz 1926. godine, koji se osim u terminologiji ne razlikuje mnogo od današnjih normativnih akata ili statuta Društva.

ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko
rifles rifles
Legende koje se i dalje mogu vidjeti u našim lovištima: položare TOZ-63 i TOZ-66

Legende koje se i dalje mogu vidjeti u našim lovištima: položare TOZ-63 i TOZ-66

Srijeda, 22. Septembra. 2021.
Odabir sačme za lov sitne divljači

Odabir sačme za lov sitne divljači

Srijeda, 22. Septembra. 2021.
U izdvojene revire pušteno 200 jedinki fazana

U izdvojene revire pušteno 200 jedinki fazana

Srijeda, 22. Septembra. 2021.
Održana redovna izvještajna sjednica Skupštine “ULD Srndać 1920” Visoko

Održana redovna izvještajna sjednica Skupštine “ULD Srndać 1920” Visoko

Subota, 12. Juna. 2021.
Upozorenje pred otvor sezone lova

Upozorenje pred otvor sezone lova

Petak, 4. Juna. 2021.
Redovna sjednica Skupštine ULD Srndać 1920 Visoko zakazana za 12.06.2021.

Redovna sjednica Skupštine ULD Srndać 1920 Visoko zakazana za 12.06.2021.

Srijeda, 2. Juna. 2021.

Foto Galerija

Foto Galerija

  • ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko

    Kralja Tvrtka 49,

    71300 Visoko

    info@srndac1920.ba

  • ULD "SRNDAĆ 1920" Visoko